Programowanie pilota uniwersalnego

Przed użyciem pilot uniwersalny musi być zaprogramowany, czyli przystosowany do konkretnego sprzętu. Popularne piloty uniwersalne oferują dwa sposoby programowania.

Sposób 1

Jeśli posiada instrukcje obsługi z tabela kodów:

 1. Odnajdź właściwy kod na dołączonej liście kodów.
 2. Naciśnij jednocześnie przyciski SET oraz np. TVTXT1 aż zaświeci się czerwona dioda.
 3. Wprowadź 3 cyfrowy kod.
 4. Naciśnij POWER

UWAGA: Nie przekraczaj czasu 10 sekund pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków.
Czasem odnaleziony kod nie spełnia wszystkich funkcji. Warto wypróbować innych kodów dla danej marki lub zastosować drugi sposób - wyszukiwanie automatyczne.

Sposób 2

Automatyczne wyszukiwanie kodów

 1. Włącz urządzenie: TV, VCR, SAT, Audio
 2. Naciśnij jednocześnie przyciski SET oraz np. TVTXT1 aż zaświeci się czerwona dioda.
 3. Naciśnij ponownie SET i zwolnij .
 4. Naciskaj cyklicznie przycisk POWER około 500 razy by przeszukać wszystkie kody pilota.
  Gdy sprzęt wyłączy się, puść przycisk POWER - Kod został odnaleziony.
 5. By zapamiętać naciśnij przycisk urządzenia TVTXT1, TVTXT2, VCR1, VCR2, CBL/SAT, SAT/CBL lub HIFI/CD/LD

Czasem znaleziony kod nie realizuje wszystkich funkcji. Warto dalej spróbować innych kodów w wyszukiwaniu automatycznym.

Pilot może obsługiwać jednocześnie kilka urządzeń.

Przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi urządzeniami na pilocie.
Nacisnąć TVTXT1, TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT, HIFI/CD/LD i klawiatura pilota realizuje funkcje dla danego urządzenia.

Odczytanie zapisanego automatycznie kodu

 1. Naciśnij jednocześnie SET i "1", puść i policz liczbę mignięć diody - jest to pierwsza cyfra kodu
 2. Naciśnij jednocześnie SET i "2", puść, policz liczbę mignięć diody - jest to druga cyfra kodu
 3. Naciśnij jednocześnie SET i "3", puść, policz liczbę mignięć diody - jest to trzecia cyfra kodu

Instrukcje obsługi i tabele kodów do pilota uniwersalnego.

Piloty uniwersalnetelewizor, naprawa